Gryfuś i Przyjaciele

Gryfuś i Przyjaciele

Od czerwca 2005 roku program ”Gryfuś i przyjaciele” realizowany jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach projektu ”Gryfuś i przyjaciele” policjanci w trakcie trwania roku szkolnego prowadzą cykl spotkań z uczniami klas I województwa zachodniopomorskiego. W trakcie pogadanek omawiane są m.in. tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, prawidłowym zachowaniem się w domu, w szkole, na podwórku. Każdorazowo w trakcie spotkań z dziećmi przypominane są numery alarmowe, omawiane są również sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu, w których należy z nich korzystać wzywając pomoc. Prelekcje cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci, budzą entuzjazm i dostarczają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w nietypowy i ciekawy sposób - dzięki zabawie, inscenizacjom oraz rozwiązywaniu szarad i krzyżówek. „Przyjaciele Gryfusia” to program, który od lat spotyka się z dużą aprobatą zarówno wśród jego odbiorców, grona pedagogicznego, a także rodziców pierwszoklasistów.

Głównym materiałem dydaktycznym programu „Przyjaciele Gryfusia” jest „Elementarz Zasad Bezpieczeństwa”. Elementarz to książeczka opisująca w sposób łatwy i przyjemny zasady, którymi należy się kierować, aby dziecku nie stało się coś złego i przykrego. Szarady, krzyżówki, zagadki oraz wierszyki przekonują dzieci - poprzez zabawę - że warto uczyć się i utrwalać zasady bezpieczeństwa. Elementarz zawiera trzy rozdziały skierowane do dzieci klas I. Pierwszy rozdział dotyczy „Bezpiecznej drogi do szkoły, drugi pn. „Nie! Dziękuję!” - dotyczy spotkań z osobą obcą, natomiast ostatni – trzeci, bezpiecznych zabaw.

  • Elementarz Bezpieczeństwa
    Elementarz Bezpieczeństwa

Powrót na górę strony