Bezpieczny Senior

Bezpieczny Senior

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie od 2009 roku prowadzi  program ogólnowojewódzki „Bezpieczny Senior” który finansowany jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Program ten stał się znany nie tylko w woj. zachodniopomorskim czy w Polsce, ale również w Europie. A to za sprawą pierwszej nagrody, którą zdobył w 2010 roku w ramach konkursu Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości.

Celem opisywanego programu, skierowanego do seniorów jest ograniczanie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw oraz innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na wyżej wymienionej grupie.

 

 

 

 

Podczs spotkań Funkcjonariusze ostrzegają seniorów przed współczesnymi zagrożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:  oszuści a cyfryzacja, zakupy przez internet,  bankowość elektroniczna, pożyczki tzw. „chwilówki” - kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz”, oszustwa „na wnuczka, kominiarza …” itp., bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz przemoc domowa wobec osób starszych. W ramach programu, osoby starsze otrzymują materiały profilaktyczne w formie ulotek, plakatów, kalendarzy. Bardzo pomocna w szerzeniu inicjatywy jest rola mediów, które nagłaśniają spektakularne zdarzenia z udziałem starszych osób.

W bieżącym roku planowane są nowe kierunki działań uwrażliwiające starsze osoby na: sytuacje przejmowania mieszkań przez oszustów (w zamian za pomoc w spłacie zadłużonego mieszkania bądź dokonania jego zamiany – dzięki udzielonemu pełnomocnictwu) oraz prowadzenie pojazdów mechanicznych przez nietrzeźwych kierowców. Realizatorzy projektu podczas warsztatów zwrócą także uwagę na właściwą dyspozycję seniorów w prowadzeniu samochodu (m. in.: pod wpływem leków, bez okularów, niewyspani itp.).  Zagadnienia te zostaną utrwalone na materiałach profilaktycznych opracowanych w formie ulotek, które trafią jeszcze w tym roku do najstarszej grupy wiekowej naszego województwa.

Powrót na górę strony