Przemoc domowa oraz pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc ofiarom przemocy domowej - wykaz instytucji

PRZEMOC W RODZINIE – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ją do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy np.:
  • przemocy fizycznej (bicie, popychanie, szarpanie, szczypanie, duszenie itp.);
  • przemocy psychicznej (obrażanie, ośmieszanie, poniżanie, pozbawianie kontaktu z bliskimi, kontrolowanie, ciągłe krytykowanie, szantażowanie, straszenie);
  • przemocy seksualnej (zmuszanie do współżycia, wymuszenie seksu, dotykanie wbrew woli)
Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:
  • dziecko
  • współmałżonek
  • partner
  • osoba niepełnosprawna
  • osoba starsza
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!
Za przemoc odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje!! Zachowanie pokrzywdzonego nie usprawiedliwia przemocy!!
STOSOWANIE PRZEMOCY JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM Z URZĘDU!!!!
Ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 207 Kodeksu Karnego)

 

Wykaz instytucji i organizacji pomocowych z terenu powiatu pyrzyckiego udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie:

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

1 Maja 19

74-300 Myślibórz

tel. (95)  7472143 lub 7475849

   e-mail:  ops@mysliborz.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Północna 15

74-300 Myślibórz

tel. (95)  7497781

   e-mail:  sekretariat@pcprmysliborz.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek w godz. 7.00-16

Wtorek, Środa, Czwartek w godz. 7.00-15.00

Piątek w godz. 7.00-14.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

Strzelecka 29

74-320 Barlinek

tel. (95)  7460014

   e-mail:  barlinek@poczta.onet.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNIE

Droga Zielona 1

74-400 Dębno

tel. (95)  7609345

   e-mail:  opsdebno@wp.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

Szkolna 3

74-304 Nowogródek Pomorski

tel. (95)  7471739

   e-mail:  gops.nowogrodek@post.pl

Godziny pracy:

Ponidziałek w godz. 7.30 -16.00

Wtorek, Środa, Czwartek w godz. 7.30-15.30

Piątek 7.30-15.30

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH

gen. Świerczewskiego 24

74-407 Boleszkowice

tel. (95)  7606231

   e-mail:  pokl@interia.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MYŚLIBORZU

Urząd Miejski - Pełnomocnik Burmistrza Myśliborza ds. Uzależnień

Rynek Jana Pawła II 1

74-300 Myślibórz

tel. (95)  7472061

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BARLINKU

Urząd Miejski - Pełnomocnik Burmistrza Barlinka ds. Uzależnień

Strzelecka 29

74-320 Barlinka

tel. (95)  7460014

 

GMINNY PUNKT DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĘBNIE

Urząd Miejski - Pełnomocnik Burmistrza Dębna ds. Uzależnień

Droga Zielona 1

74-400 Dębno

tel. (95)  74609345

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MYŚLIBORZU

Łużycka 21A

74-300 Myślibórz

tel. (95)  7477511 lub 7477510 (telefony czynne całą dobę)

kppmysliborz@sc.policja.gov.pl

 

KOMISARIAT POLICJI W BARLINKU

Ogrodowa 8

74-320 Barlinek

tel. (95)  7471205 (telefon czynny w godz. 7.30-15.30)

 

KOMISARIAT POLICJI W DĘBNIE

Kościuszki 7

74-400 Dębno

tel. (95)  74609438 (telefon czynny w godz. 7.30-15.30)

 

PROKURATURA REJONOWAI W MYŚLIBORZU

ks. Michała Sopoćki 2

74-300 Myślibórz

tel. (95)  7477211 lub 7477201 (telefon czynny w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku)

pr.mysliborz@szczecin.po.gov.pl

 

Bezpłatny ogólnopolski telefon w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (tel. 800 120 002 całodobowo )

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia"

- konsultacje społeczne w języku rosyjskim we wtorki w godz. 18:00 - 22:00 ( tel. 800 120 002 )

- konsultacje telefoniczne prawne w poniedziałki i wtorki w godz. 17:00 - 21:00 ( tel. 22/6662850 ) oraz w środy w godz. 18:00 -22:00 ( tel. 800 120 002 )

- konsultacjetelefoniczne dla przedstawicieli służb interwencyjnych w środy w godz. 10:00 - 13:00 ( tel. 22/2506312 )

- konsultacje z wykorzystaniem komunukatora Skype w poniedziałki w godz. 13:00 - 15:00 ( pogotowie.niebieska.linia) - TAKŻE DLA OSÓB POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKIEM MIGOWYM

- porady e-mailowe: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

 

 

 

 

 

załączniki do strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony