Kontrola autokarów

KONTROLE AUTOKARÓW

W związku ze wzmożonym okresem wyjazdów na wycieczki, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz zbliżającym się okresem wakacyjnym, Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu informuje o możliwości dokonania na wniosek organizatorów wycieczki, rodziców lub opiekunów kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów.

Potrzebę sprawdzenia autokaru, należy zgłosić najlepiej pisemnie 14 dni przed planowanym wyjazdem lub telefonicznie do Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.  Przyjęte wyprzedzenie czasowe pozwoli na odpowiednie zorganizowanie służby, tak by w miarę posiadanych sił i środków, przeprowadzić kontrole wszystkich zgłoszonych autokarów.

W przypadku, gdy kontrola autokaru nie była wcześniej zgłoszona, organizator wyjazdu, który w chwili podstawienia autobusu ma uzasadnione podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia, może zawiadomić o tym fakcie oficera dyżurnego Policji, który zgodnie z posiadanymi siłami i środkami skieruje na miejsce patrol.

Należy jednak pamiętać, że mimo wcześniejszego zgłoszenia kontroli zgodnie ze wskazanymi warunkami, w skrajnych sytuacjach nagłej konieczności wykorzystania policjantów do innych zadań służbowych związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego może ona nie dojść do skutku bądź przedłużyć się w czasie.

Okres letni a także okres wakacyjny to czas wytężonej pracy dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Każdego dnia prowadzą dziania pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które przemieszczają się do miejsc wypoczynku, czy też pozostają na ten okres w miejscu swojego zamieszkania.

 

Policjanci przypominają:

 

Na terenie Myśliborza, wyznaczono już miejsce, gdzie będzie można dokonać kontroli autobusów przed wyjazdem na wycieczkę bądź letni wypoczynek.

 

w Myśliborzu będzie można dokonać kontroli autobusu przy ul. Królewieckiej (baza PKS-u) -  telefon kontaktowy - 477824511 bądź 667094056

 

Czas letni to czas wypoczynku i zabawy. Pamiętajmy jednak, że zarówno za kierownicą jak i podczas poruszania się pieszo,  obowiązują nas przepisy ruchu drogowego. Nie zapominajmy o zdrowym rozsądku i odpowiedzialności. Bezpieczeństwo na drodze jest naszą wspólną sprawą i zależy od nas wszystkich.

 

st. asp. Jacek Poleszczuk

 

 

Powrót na górę strony