Kierownictwo KPP Myślibórz

Kierownictwo KPP Myślibórz

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W MYŚLIBORZU

 insp. RAFAŁ JANZEn

 

 

el. sekretariat: 47-78-24505, fax: 47-78- 24506

 74-300 Myślibórz, ul. Łużycka 21 A

 

 

 

 

P.O. PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MYŚLIBORZU

 

 

 
NADKOM. MAREK WALCZAK

 

 

 

tel. sekretariat: 47-78- 24505, fax: 47-78 24506

        74-300 Myślibórz, ul. Łużycka 21 A

Powrót na górę strony