Komórki organizacyjne KPP Myślibórz

KPP Myślibórz

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W MYŚLIBORZU

74-300 MYŚLIBÓRZ ul. ŁUŻYCKA 21a

 

SEKRETARIAT

47 78 24 505 fax 47 78 24 506

 

OFICER DYŻURNY

997,112 lub 477824511 lub 477824510

fax 47 78 24 513

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

 

SEKRETARIAT

47 78 24 535 fax  47 78 24 536

 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI

nadkom. Marek Walczak

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

  kom. Krystian Gzela

 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 

 NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

kom.  Mirosław Szczepaniak

tel. 47 78 24 523

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

SEKRETARIAT

47 78 24 544 fax 47 78 24 533

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

p. o. kom. Krzysztof Kalinowski

 

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

p. o. asp. szt. Grzegorz Nowicki

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR i SZKOLENIA

tel. 47 78 24 581

 

 

ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

47 78 24 590 lub 47 78 24 591

 

 

Powrót na górę strony